Download Doa Kumail

vzEBX6Q-200

Allamah Majlisi ra berkata “Doa ini adalah doa yang terbaik. Doa ini adalah doa Nabi Khidhir as. Amirul Mukminin as telah mengajarkannya kepada Kumail, salah seorang sahabat khusus beliau. Doa ini dibaca pada malam nishfu Sya’ban dan malam jum’at. Doa ini sangat bermanfaat untuk menolak kejahatan musuh, membuka pintu rejeki, dan mengampuni dosa. SYekh Thûsî dan Sayyid Ibnu Thâwûs ra juga telah manukil doa ini. Aku menukil doa tersebut (di sini) dari kitab Mishbâh al-Mutahajjid. Read More

Advertisements